Johannespasjonen av Arvo Pärt

Arrangementsinformasjon

Oslo Chorale Selskap under ledelse av dirigent Marius Skjølaas fremfører Johannespasjonen av Arvo Pärt!


Musikere fra Oslo Filharmoniske orkester under ledelse av André Orvik

Organist: Marcus André Berg


Solister: 

Jesus: Eirik Roland Egeberg-Jensen 

Pilatus: Espen Solsbak

Evangelister: Ingeborg Dalheim, Astrid Sandvand Dahlen, Øystein Stensheim og Haakon Hille Hustad 


«Passio» (Domini Nostri Jesu Christi secundum Joannem) også kalt «Johannespasjonen» ble skrevet av den estiske komponisten Arvo Pärt (1935-) i 1982. Verket er basert på Jesu lidelseshistorie slik beskrevet i Johannesevangeliets kapitler 18 og 19, og er et Pärts mest kjente verk. Verket blir i dag ansett som kulminasjonen av Pärts egen komposisjonsstil «tintinnabuli». Denne særegne stilen er sterkt påvirket av såkalt plainsong, og inneholder elementer som minimalisme i akkordrekker og stemmeføring, samt sakte, meditative tempi. Musikken er lavmælt, men intens.

johannespasjonen
arvopärt
oslochoraleselskap
mariusskjølaas